questions posées

bulletin n° 1 (octobre 1979) questions n° 001 à 019

questions posées

bulletin n° 2 (janvier 1980) questions n° 020 à 038

questions posées

bulletin n° 3 (avril 1980) questions n° 039 à 047

questions posées

bulletin n° 4 (juillet 1980) questions n° 048 à 071

questions posées

bulletin n° 5 (octobre 1980) questions n° 072 à 089

questions posées

bulletin n° 6 (janvier 1981) questions n° 090 à 114

questions posées

bulletin n° 7 (avril 1981) questions n° 115 à 127

questions posées

bulletin n° 8 (juillet 1981) questions n° 128 à 171

questions posées

bulletin n° 9 (octobre 1981) questions n° 172 à 201

questions posées

bulletin n° 10 (janvier 1982) questions n° 202 à 221

questions posées

bulletin n° 11 (avril 1982) questions n° 222 à 246

questions posées

bulletin n° 12 (juillet 1982) questions n° 247 à 273

questions posées

bulletin n° 13 (octobre 1982) questions n° 274 à 290

questions posées

bulletin n° 14 (janvier 1983) questions n° 291 à 336

questions posées

bulletin n° 15 (avril 1983) questions n° 337 à 350

questions posées

bulletin n° 16 (juillet 1983) questions n° 351 à 386

questions posées

bulletin n° 17 (octobre 1983) questions n° 387 à 409

questions posées

bulletin n° 18 (janvier 1984) questions n° 410 à 451

questions posées

bulletin n° 19 (avril 1984) questions n° 452 à 515

questions posées

bulletin n° 20 (juillet 1984) questions n° 516 à 550

questions posées

bulletin n° 21 (octobre 1984) questions n° 551à 612

questions posées

bulletin n° 22 (janvier 1985) questions n° 613 à 654

questions posées

bulletin n° 23 (avril 1985) questions n° 655 à 716

questions posées

bulletin n° 24 (juillet 1985) questions n° 717 à 765

questions posées

bulletin n° 25 (octobre 1985) questions n° 766 à 820

questions posées

bulletin n° 26 (janvier 1986) questions n° 821 à 851